პარტნიორი სადაზღვევო კომპანიები

ინტერკლინიკა მუდმივად თანამშრომლობს საქართველოს ბაზარზე არსებულ წამყვან სადაზღვევო კომპანიებთან. შესაბამისად დაზღვეულ პაციენტებს აქვთ შესაძლებლობა ისარგებლონ ჩვენი სერვისებით.

  • ირაო
  • არდი
  • ქართუ
  • TBC დაზღვევა