ჩვენი ჯილდოები

ჩვენი კლინიკა დაჯილდოვდა "ნაციონალური ბიზნეს-რეიტინგების კავშირის" მიერ, როგორც წოდებით "მედიცინის სიამაყე 2016", ასევე საერთაშორისო სერტიფიკატით და კედლის მედლით "ჰიპოკრატეს უდიდესი მემკვიდრეობა 2016". აგრეთვე "ნაციონალური ბიზნეს-რეიტინგების კავშირისგან" ეროვნული ჯანდაცვის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის, პროფესიონალური გუნდის ფორმირებისა და ეფექტური მართვისთვის კლინიკის დირექტორსა და ექიმ-რადიოლოგს ბ-ნ არჩილ ახმეტელს მიღებული აქვს ორდენი "მედიცინის სფეროში დამსახურებისთვის" და ექიმ-რადიოლოგს ბ-ნ დავით ტატანაშვილს გამორჩეული პროფესიული პიროვნული თვისებებისთვის, პაციენტებისადმი ინდივიდუალური მიდგომისთვის, ყურადღებისა და თანადგომის გამოხატვისთვის, მიღებული აქვს მედალი "გულისხმიერება".