ინტერკლინიკის ექიმები

x

ნიკოლოზ რუსაძე

ტელ.: (+995 599) 561120

ანდროლოგი


განათლება/კვალიფიკაცია

1986 – 1992 წწ. ქ. თბილისი. სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი - სამკურნალო ფაკულტეტი.

1993 – 1997 წწ. ქ. სანკტ პეტერბურგი. მედიცინის აკადემია - უროლოგია.

1997 – 2000 წწ. ქ. სანკტ პეტერბურგი. მედიცინის აკადემია - ანდროლოგია.

 

სამუშაო გამოცდილება

2003 წლიდან დღემდე ქ. თბილისი. შპს. „ინტერკლინიკა“ - ანდროლოგი

2002 – 2003 წწ. ქ. თბილისი სამედიცინო კლინიკა „მიკროგენი“

2000 – 2002 წწ. ქ. თბილისი. სამედიცინო ცენტრი „CURATIO”.

2000 წლიდან დღემდე ქ. თბილისი.  კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტი - ანდროლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი.

1996 – 2000 წწ. ქ. თბილისი. კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტი - ანდროლოგიის განყოფილების გამგე.

1993 – 1996 წწ. ქ. თბილისი. კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტი - მამაკაცთა განყოფილება.