ინტერკლინიკის ექიმები

x

გოჩა ფირცხალაიშვილი

ტელ.: +(995 593) 365261

ენდოსკოპისტი

 

განათლება/კვალიფიკაცია

1980 – 1986 წწ. ქ. თბილისი. სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი.

1990 – 1993 წწ. ქ. მოსკოვი. სამედიცინო აკადემია - ქირურგიის კათედრის ასპირანტი.

1993 წ. ქ. მოსკოვი. სამედიცინო აკადემია - დისერტაცია მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად.

2003 წ. ქ. მოსკოვი. დიპლომსშემდეგი განათლების სამედიცინო აკადემია - დოქტორის ხარისხი.

 

სამუშაო გამოცდილება

2003 წლიდან დღემდე. ქ. თბილისი. „ინტერკლინიკა“, ა. ალადაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა - ენდოსკოპისტი.

1996 – 2002 წწ. ქ. მოსკოვი. #3 კლინიკური საავადმყოფო - ენდოსკოპისტი.

1994 – 1996 წწ. ქ. მოსკოვი. #2 ვეტერანთა სამედიცინო დაწესებულება - ენდოსკოპისტი.

1994 წ. ქ. მოსკოვი. ნ.ვ. სკლიფასოვსკის სახ. სასწრაფო დახმარების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი - ენდოსკოპისტი.

1990 – 1993 წწ. ქ. მოსკოვი. #23 კლინიკური სამედიცინო დაწესებულება - ენდოსკოპისტი.

1986 – 1988 წწ. ქ. თბილისი. სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი - ზოგადი ქირურგიის კათედრა - ორდინატურა.