ინტერკლინიკის ექიმები

x

ნატა გაგუა

ტელ.: +(995 551) 59 95 51

ნუტრიციოლოგი

 

განათლება/კვალიფიკაცია

1991-1997 წწ.  მოსკოვის სეჩენოვის სახელობის სამედიცინო აკადემია. სამკურნალო ფაკულტეტი. კვალიფიკაცია ”სამკურნალო საქმე”.

1997-1999 წწ.  რუსეთის სამედიცინო აკადემიის კლინიკური ორდინატურა სპეციალობით ”შინაგანი დაავადებები, დიეტოლოგია”, სპეციალობა ექიმი-დიეტოლოგი.

2000 წ.  დაამთავრა რუსეთის სამედიცინო აკადემიის კვების სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტთან არსებული სერთიფიკაციის კურსები სპეციალობით ექიმი-თერაპევტი.

2004 წ. დაამთავრა რუსეთის სამედიცინო აკადემიის კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები დიეტოლოგიის  განხრით.

2006 წ. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო სერტიფიკატის მიმნიჭებელმა საბჭომ მიანიჭა სახელმწიფო სერტიფიკატი სპეციალობით შინაგანი სნეულებები.

2012 წ. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო სერტიფიკატის მიმნიჭებელმა საბჭომ მიანიჭა სუბსპეციალობის მოწმობა ნუტრიციოლოგი

 

სამუშაო გამოცდილება