ინტერკლინიკის ექიმები

x

მარინე ჯანგიძე

ტელ.: +(995 577) 758474

მეან-გინეკოლოგი

 

განათლება/კვალიფიკაცია

1971-1977 წწ. ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი - სამკურნალო ფაკულტეტი მეან-გინეკოლოგიის კვალიფიკაციით

 

წევრობა, ნაშრომები

1991 წ. საკანდიდატო დისერტაცია ქ. მოსკოვის ი. სეჩინოვის სამედიცინო აკადემიის ბაზაზე

2001 წ. სადოქტორო დისერტაცია ქ. მოსკოვის ი. სეჩინოვის სამედიცინო აკადემიის ბაზაზე

2010 წ. ქ. თბილისის პირველი საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზატორი კლინიკურ ჰემოსტაზიოლოგიაში

2011 წლიდან კლინიკური ჰემოსტაზიოლოგიის ასოციაციის პრეზიდენტი

2012 წლიდან თრომბოზისა და ჰემოსტაზის საერთაშორისო ასოციაციის ნამდვილი წევრი

2013 წ. ქ. თბილისის მეორესაერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზატორი კლინიკურ ჰემოსტაზიოლოგიაში

2017 წ. ქ. თბილისის მესამე საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზატორი კლინიკურ ჰემოსტაზიოლოგიაში

აქვს 154 სამეცნიერო შრომა, არის 2 მონოგრაფიის და 1 გამოგონების ავტორი

 

სამუშაო გამოცდილება