ინტერკლინიკის ექიმები

x

მარია დათეშიძე

ტელ.: (+995 599) 747416

ლაბორანტი


განათლება/კვალიფიკაცია

1970 – 1976 წწ. ქ. თბილისი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი - მიკრობიოლოგია - იმუნოლოგია.

1990 წ. ქ. თბილისი. საკანდიდატო დისერტაცია - ბიოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი.

 

 სამუშაო გამოცდილება

2005 წლიდან დღემდე ქ. თბილისი. „ინტერკლინიკა“ - ექიმი ლაბორანტი. 

2002 – 2005 წწ. ქ. თბილისი. ქიმიოთერაპიისა და იმუნოთერაპიის კლინიკა „მედულა“ - ლაბორატორიის გამგე.

1976 – 2002 წწ. ქ. თბილისი. თერაპიის ეროვნული ცენტრის ალერგოლოგიისა და იმუნოლოგიის განყოფილება - განყოფილების გამგე.