ინტერკლინიკის ექიმები

x

ქეთევან მჭედლიშვილი

ტელ.: +(995 579) 222656

ლაბორანტი


განათლება/კვალიფიკაცია

1974 – 1975 წწ. ქ. თბილისი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი - ადამიანის ფიზიოლოგია.

 სამუშაო გამოცდილება

2005 წლიდან დღემდე ქ. თბილისი. შპს. „ინტერკლინიკა“ - ექიმი ლაბორანტი.

2001 – 2005 წწ. ქ. თბილისი. შპს. „საბა - პლიუსი“ - ექიმი ლაბორანტი.

1996 – 2001 წწ. ქ. თბილისი. სამკურნალო დიაგნოსტიკური გაერთიანება „ლიგა“ ფუნქციური დიაგნოსტიკის - ექიმი ლაბორანტი.

1992 – 1996 წწ. ქ. თბილისი. საქართველოს სხივური და ინტერვენციული დიაგნოსტიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი - უმცრ. მეცნიერ თანამშრომელი.

1980 – 1992 წწ. ქ. თბილისი. აკად. კ.დ. ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ინსტიტუტი - კარდიოქირურგია და სისხლძარღვთა მიკროქირურგიის ლაბორატორია - უმცრ. მეცნიერ მუშაკი.