ინტერკლინიკის ექიმები

x

მაია ინასარიძე

ტელ.: (+995 577) 495253

რადიოლოგი

 

განათლება/კვალიფიკაცია

1981 – 1987 წწ. ქ. თბილისი. სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიული ფაკულტეტი - პედიატრი.

1996 – 2001 წწ. ქ. თბილისი. „ჯოენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ - სასწავლო პროგრამის ციკლი „Global Healing”.

დოქტორის აკადემიური ხარისხი მედიცინაში - დიპლომი #003470

 

 სამუშაო გამოცდილება

2005 წლიდან დღემდე ქ. თბილისი. შპს. „ინტერკლინიკა“ - რადიოლოგი.

2011 წლიდან დღემდე ქ. თბილისი. თსსუ. გ. ჟვანიას სახ. პედიატრიული კლინიკის ულტრაბგერითი განყოფილება - ექიმი.

2007 – 2011 წწ. ქ. თბილისი. თსსუ. გ. ჟვანიას სახ. პედიატრიული კლინიკის სადიაგნოსტიკო სამსახური - უფროსი.

2003 – 2007 წწ. ქ. თბილისი. თსსუ. გ. ჟვანიას სახ. პედიატრიული კლინიკის ულტრაბგერითი განყოფილება - ექიმი.

1996 – 2003 წწ. ქ. თბილისი. „ჯოენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ - ბავშვთა კარდიოლოგი.

1990 – 1996 წწ. ქ. თბილისი. #2 ბავშვთა საავადმყოფოს ულტრაბგერითი კვლევის განყოფილება - ექიმი.

1989 – 1990 წწ. ქ. თბილისი. #2 ბავშვთა საავადმყოფოს რეანიმაციული განყოფილება - რეანიმატოლოგი.

1987 – 1988 წწ. ქ. თბილისი. #6 ბავშვთა საავადმყოფო - ინტერნატურა - ექიმი პედიატრი.