ინტერკლინიკის ექიმები

x

ნატალია ჭავჭანიძე

ტელ.: (+995 599) 183086

პედიატრი

 

განათლება/კვალიფიკაცია

1976 – 1982 წწ. ქ. თბილისი. სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი - პედიატრიული ფაკულტეტი.

1983 წ. ქ. თბილისი. სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი - ინტერნატურა

 

სამუშაო გამოცდილება

2004 წლიდან. ქ. თბილისი. „ინტერკლინიკა“ - პედიატრი.

1992 – 2011 წწ. ქ. თბილისი. დედათა და ბავშვთა სამკურნალო პროფილაქტიკური ცენტრი - პედიატრი

1985 – 1992 წწ. ქ. მოსკოვი. #98 ბავშვთა პოლიკლინიკა - პედიატრი