ინტერკლინიკის ექიმები

x

ია ბაბილაშვილი

ტელ.: (+995 599) 958535

დერმატო-ვენეროლოგი


განათლება/კვალიფიკაცია

1997 – 2005 წწ.  სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტი. პარალელურად სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის უცხო ენების ფაკულტეტი - ინგლისური ენა. თარჯიმან რეფერენტი.ქ. თბილისი.

2005 – 2009 წწ. კანისა და ვენსნეულებათა დისპანსერი. უმცროსი ექიმი - რეზიდენტურა. ქ. თბილისი.

2009 – 2010 წწ. თსსუ. დიპლომშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი: დერმატო-კოსმეტოლოგია. ქ. თბილისი.

 

სამუშაო გამოცდილება

2009 წლიდან დღემდე ქ. თბილისი. შპს „ინტერკლინიკა“ - დერმატო-ვენეროლოგი.

2010 წლიდან დღემდე ქ. თბილისი. გ. რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტი - მოწვეული პედაგოგი.

2010 წლიდან დღემდე ქ. თბილისი. შპს. „გიდმედი“ - დერმატო-ვენეროლოგი.

2009 – 2011 წწ. ქ. თბილისი. თსსუ. ა. ალადაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა - დერმატო-ვენეროლოგი.

2005 – 2009 წწ. ქ. თბილისი. კანისა და ვენსნეულებათა დისპანსერი. უმცროსი ექიმი.